19-05-05  17:00  Klubbmöte.
                            Plats år Gjuterigatan 7A Nässjö
                            Kontakta Thorbjörn 0705810186 för info
 
 
19-05-17 till 19   Klubbträff i Söndrarp utanför Malmbäck
                            Kontakta Morgan Lärnesand 0702 52 56 91
 
19-06-09  15:00  Upptacksmöte på spolplattan Ränneslätt inför Ränneslässträffen
 
 
19-06-19 till 21   Ränneslättsträffen mer info på separat flik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startsidan